De ademhaling

Ademen is een complex gebeuren wat normaal gesproken onbewust gebeurt en uit 3 delen bestaat namelijk buik, flank/middenrif en borstademhaling. Wanneer de ademhaling goed verloopt is er een goede balans tussen deze drie en wordt er in juiste mate zuurstof opgenomen en koolzuur afgestaan. Wanneer er een lichamelijk inspanning wordt geleverd zal de ademhaling gaan versnellen en dieper worden om zo aan meer zuurstof te komen en meer koolzuur af te geven. Dit is goed te zien bij sporters. Zij gebruiken meer de borstademhaling en ademen sneller. Wanneer we in rust zijn zal de ademhaling minder frequent en vooral in de buik moeten zijn.

Door allerlei oorzaken kan de ademhaling ontregeld raken. Bij grote en/of langdurige inspanning, stress, angst, (over)vermoeidheid, ongeval of een ingrijpende emotionele gebeurtenis kan het zijn dat de ademhaling niet meer terug naar de buik gaat maar hoog in de borst blijft zitten met als gevolg een oppervlakkige en te snelle ademhaling. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte in het bloed te hoog en het koolzuur gehalte te laag. Men spreekt in zo'n geval van chronische hyperventilatie. Chronische hyperventilatie kan zo'n 200 verschillende vaak zeer vervelende klachten veroorzaken. Op de klachtenlijst staan de meest voorkomende klachten.

Angsten/fobieën

Door de hyperventilatie ontstaat er naast een lichamelijke ook een geestelijke disbalans. Eén van de gevolgen van deze geestelijke disbalans kan zijn het ontstaan van angsten. Deze angsten kunnen onder andere worden versterkt doordat de geraadpleegde arts deze niet als zodanig (h)erkend. Al deze factoren bij elkaar kunnen leiden tot paniekaanvallen.

Wanneer deze situatie zich regelmatig voordoet kan men fobische klachten gaan ontwikkelen wat vermijdingsgedrag tot gevolg kan hebben. Hierbij neigt men de plek waar een paniekaanval zich heeft voorgedaan te vermijden. Bekende voorbeelden hiervan zijn kerk, supermarkt, de bioscoop of andere gelegenheden waar veel mensen bij elkaar zijn en er geen snelle uitweg is. Zo kan een geheel of gedeeltelijk sociaal isolement ontstaan.

Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden door het aanleren van een juiste ademhaling door middel van een goede ademhalingstraining. Door deze training wordt de zuurstof/koolzuur balans in het bloed weer hersteld. Klachten verdwijnen en men krijgt nieuwe energie. Het herstel van de lichamelijke balans heeft een positief effect op de psyche waardoor het zelfvertrouwen weer toeneemt.